ค้นหาเพลงฟรีของ Rước Chúa Lần Đầu - V.A

05:01 Nguyễn Duy Được Rước Chúa
03:50 Hàn Thư Sinh Rước Lễ Lần Đầu
01:29 Hiệp Lễ Được Rước Chúa
07:15 Kn Ngày Rước Lễ Lần Đầu Và Lãnh Nhận Chúa Thánh Thần
48:12 Giáo Xứ Hà Đông Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thiếu Nhi Rước Chúa Lần Đầu
02:22 First Reading Bài Đọc 1 Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu April 29th
04:29 Rước Chúa
05:57 Lm Nguyễn Duy Được Rước Chúa
01:16 8 Kinh Nguyện Khi Xưng Tội
04:19 Giáo Xứ An Nhơn 26/7/ Được Rước Chúa
03:38 Được Rước Chúa
10:06 Hoàng Peter Hướng Dẫn Đệm Piano Thánh Ca Được Rước Chúa
03:56 Cách Rước Lễ Đúng Nhất
26:04 Rước Lễ Lần Đầu Ca Đoàn Thiếu Nhi Seraphim
1:08:19 Lk Thành Phố Buồn Nguyễn Thành Viên Lần Đầu Kể Chuyện Tình Cùng Hoàng Linh Ca Sĩ Thần Tượng
04:14 Được Rước Chúa Lm Nguyễn Duy April 29th
1:00:43 Dvd Video Rước Lễ Lần Đầu